สัปดาห์อาเซียน ณ ตุรกี

(VOVWORLD) -ตุรกีถืออาเซียนเป็นหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 

นี่คือคำประกาศของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี Sedat Onal ในพิธีเปิดสัปดาห์อาเซียน ณ กรุงอังการา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม รัฐมนตรีช่วย Sedat Onal ยืนยันว่า อาเซียนเป็นรูปแบบแห่งความสำเร็จในความร่วมมือระดับภูมิภาคและเป็นตัวอย่างของความเป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลาย พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมืออย่างกว้างลึกกับอาเซียนมากขึ้นบนพื้นฐานของเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วม ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากวัฒนธรรมและการศึกษา ตุรกีมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการสนทนากับอาเซียนและผลักดันความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัปดาห์อาเซียน ณ ประเทศตุรกี มีขึ้นในระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม โดยมีการเข้าร่วมของบรรดาประเทศอาเซียน เช่น ไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม และสิงคโปร์ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด