สภาชนเผ่าแห่งรัฐสภาประชุมครบองค์ครั้งที่๖

(VOVWorld) – สภาชนเผ่าแห่งรัฐสภาประชุมครบองค์ครั้งที่๖

สภาชนเผ่าแห่งรัฐสภาประชุมครบองค์ครั้งที่๖ - ảnh 1
การฝึกสอนอาชีพ การสร้างงานในเขตชนบทและเขตชนกลุ่มน้อย(Photo:laodong.com.vn)

(VOVWorld) – เช้าวันที่๒๔เมษายน ณ นครโฮจิมินห์ สภาชนเผ่าแห่งรัฐสภาได้ประชุมครบองค์ ครั้งที่๖ เพื่ออภิปรายร่างกฏหมายงานทำและร่างกฏหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับแก้ไข ผู้แทนจำนวนมากเห็นชอบกับปัญหาต่างๆ เช่น การฝึกสอนอาชีพ การสร้างงานในเขตชนบทและเขตชนกลุ่มน้อย การส่งออกแรงงาน การใช้กองทุนประกันว่างงานที่ระบุอย่างชัดเจนในกฏหมาย นายGiàng A Chu รองประธานสภาชนเผ่าแห่งรัฐสภากล่าวว่า“บรรดาผู้แทนเห็นชอบกับการประกาศใช้กฏหมายฉบับนี้ รัฐให้ความสนใจต่อการสร้างงานให้แก่แรงงานในชนบท บรรดาผู้แทนให้ความสนใจถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของนายจ้าง และการสอนอาชีพและการสร้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับชนกลุ่มน้อย”  สำหรับร่างกฏหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับแก้ไข บรรดาผู้แทนเห็นว่า กฏหมายควรระบุห้ามการโคลนนิ่งมนุษย์ มาตราที่๕ของกฏหมายควรแก้ไขเป็นดังนี้ การวิจัยวิทยาศาสตร์ควรเชื่อมโยงกับความต้องการของชีวิต มาตราที่๖ของกฏหมายควรแก้ไขเนื้อหา “รัฐอำนวยความสะดวกให้แก่การวิจัยวิทยาศาสตร์”เป็น“รัฐสร้างและพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และควรกำหนดว่า รัฐช่วยเหลืองบประมาณทั้งหมดเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในเขตยากจน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด