สภาทฤษฏีส่วนกลางเปิดประชุมครั้งที่6

(VOVworld)-วันที่2มกราคมปี2013 สภาทฤษฏีส่วนกลางวาระปี2012-2015ได้เปิดประชุมครั้งที่6เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงระบบการเมืองตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงส่วนท้องถิ่น เพิ่มการชี้นำของพรรคต่องานด้านรณรงค์มวลชนในสภาวการณ์ใหม่

สภาทฤษฏีส่วนกลางเปิดประชุมครั้งที่6 - ảnh 1
เลขาธิการใหญ่เหงวียนฟู้จ่องประชุมกับสภาทฤษฏีส่วนกลาง 

(VOVworld)-วันที่2มกราคมปี2013 สภาทฤษฏีส่วนกลางวาระปี2012-2015ได้เปิดประชุมครั้งที่6เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงระบบการเมืองตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงส่วนท้องถิ่น เพิ่มการชี้นำของพรรคต่องานด้านรณรงค์มวลชนในสภาวการณ์ใหม่ ตลอดจนหารือในแนวทางและมาตรการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลักดันงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุมท่าน ดิงเท้หวิง สมาชิกกรมการเมือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรค หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ให้การศึกษาส่วนกลางและหัวหน้าสภาทฤษฏีส่วนกลางได้ย้ำว่า เนื้อหาของการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยปัญหาสำคัญต่างๆของชาติดังนั้นสมาชิกสภาทุกท่านต้องส่งเสริมจิตใจแห่งความรับผิดชอบในการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาและมีประชาธิปไตยเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพและปรับปรุงเนื้อหารายงานคำปรึกษาให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นต่อกรมการเมืองและคณะเลขาธิการกลางพรรค   ในการนี้ นายĐinh Thế Huynh สมาชิกกรมการเมืองพรรค  สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรค หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลาง ประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางได้กล่าวว่า“ในกระบวนการร่างรายงานที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการการเมือง  คณะอนุกรรมการวัฒนธรรม สังคมและมนุษย์ของสภาได้จัดการเสวนา การสัมมนาทางวิชาการ วิจัยสภาพที่เป็นจริง สานต่อผลวิจัยที่ได้ประกาศ การประชุมครั้งที่๖ของสภาทฤษฎีส่วนกลางมีเนื้อหาสำคัญหลายประการ ดังนั้น บรรดาสหายต้องเชิดชูความรับผิดชอบ ประชาธิปไตย แสดงความคิดเห็นอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาเพื่อยกระดับคุณภาพและปรับปรุงร่างรายงานที่ปรึกษาให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นเสนอต่อกรมการเมืองและคณะเลขาธิการกลางพรรค” ส่วนท่านLê Hữu Nghiaรองประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางได้กล่าวถึงประสบการณ์ในงานด้านรณรงค์มวลชนว่า“เจ้าหน้าที่บริหารและสมาชิกพรรคต้องตระหนักให้ดีว่า ภารกิจการปฏิวัติเป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ทุกกิจกรรมของพรรคต้องมาจากผลประโยชน์และความปรารถนาอันชอบธรรมของประชาชน พลังที่เข้มแข็งของพรรคคือความผูกพันแบบเลือดเนื้อกับประชาชน การทำงานแบบขุนนาง การคอรัปชั่น และห่างเหินจากประชาชนจะนำไปสู่ความเสียหายที่ไม่อาจคาดคิดได้ต่อการปฏิวัติ ระบอบสังคมนิยมและพรรค และต้องถือการณรงค์มวลชนเป็นหน้าที่สำคัญของทั้งระบบการเมือง”   ส่วนในช่วงบ่าย สภาทฤษฎีส่วนกลางได้หารือถึงเนื้อหา “บางปัญหาทฤษฎี ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเมืองในเวียดนามปัจจุบันให้มีความสมบูรณ์”  การประชุมจะเสร็จสิ้นลงในเช้าวันที่๓เดือนนี้ ./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด