สภาแห่งชาติหารือถึงร่างกฎหมายการศึกษาฉบับแก้ไข

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมครั้งที่ 7 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 เมื่อเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม บรรดาผู้แทนได้รับฟังรายงานชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายการศึกษาฉบับแก้ไข พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว
สภาแห่งชาติหารือถึงร่างกฎหมายการศึกษาฉบับแก้ไข - ảnh 1ภาพการประชุม  (quochoi.vn)

ร่างกฎหมายการศึกษาได้รับการหารือในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 และในการประชุมครั้งที่ 6 ได้มีการรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชน ผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญเพื่อยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา นาย ฟานแทงบิ่ง หัวหน้าคณะกรรมาธิการวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน ยุวชนและเด็กสังกัดสภาแห่งชาติได้เผยว่า“นโยบายให้เด็กอนุบาลที่อายุไม่เกิน 5 ขวบและเด็กประถมเรียนฟรีแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความรับผิดชอบของรัฐต่อการศึกษาภาคบังคับ แต่เพื่อค้ำประกันการปฏิบัตินโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายการศึกษาฉบับแก้ไขจึงกำหนดว่า นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน ส่วนในท้องถิ่นที่ขาดแคลนโรงเรียนภาครัฐ รัฐจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา เด็กอนุบาลที่อายุไม่เกิน 5 ขวบในตำบลและหมู่บ้านที่ยากจน เขตชนกลุ่มน้อย เขตทุรกันดาร เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ทะเลและเกาะแก่งไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน”

สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของครูโรงเรียนอนุบาล นาง ดั่งถิเฟืองถาว ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดนามดิ่งได้เผยว่า“ในประเทศที่พัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลต้องจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า โดยเฉพาะในบางประเทศ มีหน่วยงานเฉพาะที่มีหน้าที่รับรองนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานเป็นครูอนุบาล ดังนั้น การยกระดับมาตรฐานครูโรงเรียนอนุบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาสังคมและให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับภูมิภาคและโลก”

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้รับฟังรายงานชี้แจง รวบรวมความคิดเห็น ทำการหารือและปรับปรุงร่างกฎหมายการศึกษาฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายสถาปัตยกรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด