สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมายโครงสร้างรัฐบาลและกฎหมายโครงสร้างทางการปกครองท้องถิ่น

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมครั้งที่ 8 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 เมื่อเช้าวันที่ 25 ตุลาคม บรรดาผู้แทนได้รับฟังรายงานการชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายโครงสร้างรัฐบาลและกฎหมายโครงสร้างทางการปกครองท้องถิ่น
สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมายโครงสร้างรัฐบาลและกฎหมายโครงสร้างทางการปกครองท้องถิ่น - ảnh 1นาย ฝ่ามวันหว่า ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดด่งทาป (quochoi.vn) 

ผู้แทนส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องกับการเพิ่มเติมและแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อสร้างพื้นฐานทางกฎหมายให้แก่การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานต่างๆ นาย ฝ่ามวันหว่า ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดด่งทาปได้เผยว่า“ผมเห็นด้วยกับการเพิ่มเติมและแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ส่วนสำหรับร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายโครงสร้างรัฐบาล ต้องกำหนดจำนวนหน่วยงานต่างๆของคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อผลักดันการกระจายอำนาจให้แก่ทางการท้องถิ่น”

ส่วนนาย เหงวียนแหงฟุก เลขาธิการสภาแห่งชาติได้เผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติได้เสนอให้จัดทำร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายโครงสร้างรัฐบาลและกฎหมายโครงสร้างทางการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีความกระทัดรัด ผลักดันการกระจายอำนาจระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานราชการบางแห่ง พร้อมทั้งเผยว่า คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติเสนอให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนปี 2021

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานการชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายตรวจเงินแผ่นดิน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด