สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมาย 3 ฉบับ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 25 ตุลาคม ในกรอบการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 สมัยที่ 15 สภาแห่งชาติได้หารือออนไลน์เกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม หลังจากนั้นได้หารือตามหน่วยเกี่ยวกับร่างกฎหมายธุรกิจประกันภัยฉบับแก้ไข
สภาแห่งชาติหารือร่างกฎหมาย 3 ฉบับ - ảnh 1การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 2 สมัยที่ 15 (VTV)

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้หารือร่างกฎหมายสถิติฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยร่างกฎหมายสถิติมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลทางสถิติที่ถูกต้อง ช่วยวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการนโยบายมหภาค ขอบเขตของการแก้ไขและเพิ่มเติม รวมถึงกระบวนการรวบรวมเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือGDP และผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดและนครสังกัดส่วนกลางหรือ GRDP

ในการอภิปราย บรรดาผู้แทนได้เน้นถึงความสำคัญของงานด้านสถิติต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้สภาแห่งชาติและรัฐบาลสามารถหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมได้ ตามความเห็นของบรรดาผู้แทน ต้องจัดทำและปรับปรุงระบบตัวบ่งชี้ทางสถิติที่ครอบคลุมในทุกด้านของชีวิตสังคมให้มีความสมบูรณ์ต่อไป อีกทั้ง กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่สถิติประจำปีสำหรับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและนครสังกัดส่วนกลางโดยวิจัยกรอบเวลาเผยแพร่สถิติอย่างรอบคอบ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด