สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมครั้งที่ 8 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 เมื่อเช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับรายงานของหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด รายงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม การละเมิดกฎหมาย การบังคับคดีและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นปี 2019
สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น - ảnh 1 นาย เหงวียนแหงฟุก เลขาธิการสภาแห่งชาติอ่านรายงานเกี่ยวกับการแก้ไขกรณีมีผู้เสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ของรถบรรทุกในประเทศอังกฤษที่เป็นชาวเวียดนาม

สำหรับการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม นาย เหงวียนแหมงเกื่อง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างบิ่งได้แสดงความเสียใจถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ของรถบรรทุกในประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสืบสวนและนำกลุ่มคนร้ายที่ชักจูงและลักลอบส่งคนไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด “ผมขอเสนอให้รัฐบาลชี้นำทางการปกครองทุกระดับปฏิบัติงานด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านมาตรการด้านเศรษฐกิจและกฎหมายอย่างพร้อมเพรียง สอดแทรกงานด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน ผลักดันการส่งแรงงานเวียดนามไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจให้แก่ประชาชนในเขตชนบทและเขตที่ยากจน”

ที่ประชุมได้รับฟังนาย เหงวียนแหงฟุกอ่านรายงานเกี่ยวกับการแก้ไขกรณีมีผู้เสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ของรถบรรทุกในประเทศอังกฤษที่เป็นชาวเวียดนาม โดยนาย อวงจูลิว รองประธานสภาแห่งชาติได้ย้ำว่า เหตุการณ์ดังกล่าวคือโศกนาฏกรรมด้านมนุษยธรรมที่รุนแรง สภาแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาล กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆประสานงานกับประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุตัวผู้เสียชีวิตและมีมาตรการคุ้มครองพลเมืองเวียดนามและเสนอให้กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเร่งสืบสวนและนำกลุ่มคนร้ายที่ชักจูงและลักลอบนำส่งคนไปทำงานในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายมาดำเนินคดีในขั้นเด็ดขาดและมีมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

สำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น บรรดาผู้แทนได้เสนอให้รัฐบาลปรับปรุงนโยบายและกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ปล่อยให้กรณีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้น

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้รับฟังรายงานชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงรายงานตรวจสอบร่างกฎหมายห้องสมุด

ส่วนในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน จะมีการประชุมตั้งและตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติ โดยหลังจากรวบรวมความคิดเห็นจากบรรดาผู้แทน สภาแห่งชาติได้เลือก 4 กลุ่มประเด็นเพื่อตั้งกระทู้ถามบรรดารัฐมนตรี ได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทจะตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการเกษตรและชนบท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการบริหารและจัดสรรไฟฟ้า การปฏิบัติแผนพัฒนาเครือข่ายไฟฟ้า แผนพัฒนาพลังงานใหม่ พลังงานหมุนเวียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในจะตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในด้านนี้ ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์จะตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการบริหารสื่มวลชน การออกใบอนุญาตในด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ การออกและเรียกคืนบัตรผู้สื่อข่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด