สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจ-สังคมและงบประมาณแผ่นดิน

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 15 มิถุนายน สภาแห่งชาติได้หารือ ณ หอประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ-สังคมและงบประมาณแผ่นดิน 
สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจ-สังคมและงบประมาณแผ่นดิน - ảnh 1 ภาพของการประชุม

ในการนี้ บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้ชื่นชมประสิทธิภาพของงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ของพรรคและรัฐ พร้อมทั้ง เสนอให้ส่งเสริมจิตใจแห่งการรับมือการแพร่ระบาดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและยืนยันว่า งานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กำลังเดินถูกทิศทางผ่านการปฏิบัติมาตรการอย่างพร้อมเพรียง มีผู้แทนสภาแห่งชาติหลายคนได้เสนอให้ประกาศยุติการแพร่ระบาด แต่ผู้แทนสภาแห่งชาติบางส่วนเห็นว่า การประกาศยุติการแพร่ระบาดต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นจริง นาย โตวันต๊าม ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกอนตุมได้เสนอว่า

“ เวียดนามกำลังย่างเข้าสู่ภาวะชีวิตวิถีใหม่ ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมผสานกับการรับมือการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ  ผมเห็นว่า สิ่งที่สำคัญคือต้องผลักดันการปรับปรุงระเบียบราชการและกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบรรยากาศการประกอบธุรกิจ การบริหารของรัฐและการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ต้องมีการปรับปรุงระเบียบราชการและจริงจังมากขึ้น”

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ เจิ่นต๊วนแอง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้แทนสภาแห่งชาติให้ความสนใจว่า

“กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้เป็นฝ่ายรุกในการวางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  โดยเน้นถึง 3 กลุ่มเป้าหมายใหญ่คือเสริมสร้างและปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและคล่องตัวมากขึ้น   หลีกเลี่ยงการพึ่งพาบางตลาดมากเกินไป ซึ่งทำให้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของโลกผ่านกิจกรรมการลงทุน เน้นผลักดันการส่งออก รวมถึงใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรีที่ได้ลงนามและใช้โอกาสและศักยภาพต่างๆ”

โอกาสนี้ นาย เหงวียนวันเถ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและขนส่งและนาย เหงวียนหว่าบิ่ง ผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดก็ได้เข้าร่วมการชี้แจงปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด