สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม

(VOVWORLD) -วันที่ 5 พฤศจิกายน บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้ทำการหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม
สภาแห่งชาติหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม - ảnh 1 นาย หว่างวันเกื่อง ผู้แทนสภาแห่งชาติกรุงฮานอย

สำหรับมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเวลาที่จะถึง นาย หว่างวันเกื่อง ผู้แทนสภาแห่งชาติกรุงฮานอยได้เห็นว่า

“ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงปี 2021 -2025 ต้องระดมแหล่งพลังเพื่อพัฒนาเครือบริษัทที่ประกอบธุรกิจในด้านหลักของเศรษฐกิจ ให้ความสนใจต่อการพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ เพิ่มผลผลิตและเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระดมแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนา บริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ ผมเห็นว่า ต้องวางยุทธศาสตร์การระดมแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อให้เครือบริษัทและสถานประกอบการภายในประเทศกู้เงินเพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ โดยไม่ใช่แค่พึ่งพาแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอเพียงอย่างเดียว”

การผลักดันการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาเขตเป็นแนวทางที่สำคัญ ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน นาง เวืองหงอกห่า ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดห่ายางได้เห็นว่า

“ดิฉันขอเสนอ 3 มาตรการ  1 คือ ปฏิบัติแผนการวางผังเขตผสานกับการวางผังจังหวัดต่างๆเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขต เพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การวางนโยบายและการลงทุนหลัก 2 คือ รัฐบาลให้ความสนใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและการเชื่อมโยงระหว่างเขต ซึ่งมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในทุกด้าน  3 คือ รัฐบาลประกาศนโยบายพิเศษเพื่อดึงดูดนักลงทุนในด้านที่มีศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่น”

ปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาและการแก้ไขผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ โครงการเป้าหมายแห่งชาติก็ได้รับการหยิบยกขึ้นมาหรือในเช้าวันเดียวกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด