สภาแห่งชาติอนุมัติกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้อนุมัติกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข 
สภาแห่งชาติอนุมัติกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข - ảnh 1การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14 (quochoi.vn) 

กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น มีการปรับอายุเกษียณราชการ โดยข้าราชการชายจะเกษียณตอนอายุ 62 ปีตั้งแต่ปี 2028 และข้าราชการหญิงจะเกษียณตอนอายุ 60 ปีตั้งแต่ปี 2035 ส่วนข้อกำหนดเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานได้กำหนดให้ทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันและไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีการเพิ่มวันหยุดวันชาติ 2 กันยายนจาก 1 วันเป็น 2 วัน

หลังจากนั้น บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไขโดยเห็นพ้องกันว่า กฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไขจะมีส่วนร่วมแก้ไขอุปสรรคในการลงทุนและประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงตลาดและคำมั่นผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนาม สร้างพื้นฐานทางนิตินัยให้แก่การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและการประกอบธุรกิจตามแนวทางที่เอื้อให้แก่ความสะดวก ความโปร่งใสและความเท่าเทียมกันระหว่างบรรดานักลงทุน นาย เยืองมิงห์ต๊วน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบ่าเหรี่ยหวุงเต่าเสนอว่า “การแก้ไขกฎหมายต้องสอดแทรกมาตราและข้อกำหนดเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีความสามารถจริงๆเพื่อปฏิบัติโครงการลงทุนที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองการใช้แหล่งพลังด้านที่ดิน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรแร่ธาตุและแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

ส่วนนาย เจิ่นวันเตี๊ยน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดหวิงฟุกแสดงความเห็นว่า “การแก้ไขข้อกำหนดให้สิทธิพิเศษและการสนับสนุนการลงทุนคือสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะกระบวนการที่ได้รับสิทธิพิเศษและสนับสนุนการลงทุนที่มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติเพื่อค้ำประกันสิทธิของนักลงทุนในการเข้าถึงสิทธิพิเศษนี้ กฎหมายยังเพิ่มเติมรูปแบบการสนับสนุนการลงทุนใหม่คือการสนับสนุนการลงทุนโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ผมขอเสนอให้วิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมรูปแบบการช่วยเหลือการลงทุน ประเมินผลกระทบและความพร้อมเพรียงกับกฎหมายงบประมาณแผ่นดิน กฎหมายการลงทุนภาครัฐและสอดคล้องกับคำมั่นระหว่างประเทศที่เวียดนามเข้าร่วม นอกจากนั้น ต้องตรวจสอบเนื้อหาให้สิทธิพิเศษและช่วยเหลือการลงทุน เพิ่มเติมมาตรฐานและเงื่อนไขเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของโครงการลงทุนเพื่อเป็นพื้นฐานกำหนดการได้รับสิทธิพิเศษ ค้ำประกันความชัดเจนและความสะดวก โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขโดยผู้แทนสภาแห่งชาติแสดงความเห็นว่า การแก้ไขกฎหมายสถานประกอบการก็เพื่อแปรแนวทาง นโยบายของพรรคให้เป็นรูปธรรม ค้ำประกันความพร้อมเพรียงของระบบกฎหมายและแก้ไขอุปสรรคในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนั้น บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติยังแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแขนงอาชีพที่ต้องมีเงื่อนไขและเงื่อนไขการประกอบธุรกิจ การค้ำประกันการลงทุน การปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของนักลงทุนเพราะนี่คือปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด