สภาแห่งชาติอนุมัติมติเกี่ยวกับการปิดงบประมาณแผ่นดินปี 2017 และโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2020

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 11 มิถุนายน ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก สภาแห่งชาติเวียดนามได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการปิดงบประมาณแผ่นดินปี 2017 และโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2020 รวมทั้งปรับปรุงโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2019

ตามมติฉบับนี้ รายรับและรายจ่ายในปี 2017 อยู่ที่กว่า 72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการขาดดุลงบประมาณอยู่ที่กว่า 5.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของจีดีพีประเทศ นาย เหงียนดึ๊กหาย หัวหน้าคณะกรรมาธิการการเงินและงบประมาณของสภาแห่งชาติเผยว่า            “จากการถอดประสบการณ์จากปีก่อนๆ รัฐบาลได้ยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินปี 2019 ในระดับที่เหมาะสม การเก็บงบประมาณภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับปี 2018 ค้ำประกันการปฏิบัติและเป็นฝ่ายรุกในการบริหารด้านนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอให้รัฐบาลปฏิบัติมาตรการแก้ไขต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพการร่างและแบ่งงบประมาณแผ่นดินให้เหมาะสมเพื่อเป็นฝ่ายรุกในการบริหารในปีต่อๆไป”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด