สภาแห่งชาติอนุมัติโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตชนกลุ่มน้อย เขตเขาและเขตยากจน

(VOVWORLD) -ในกรอบการประชุมครั้งที่ 8 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 เมื่อบ่ายวันที่ 18 พฤศจิกายน ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก สภาแห่งชาติได้ลงคะแนนอนุมัติโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตยากจน  
สภาแห่งชาติอนุมัติโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตชนกลุ่มน้อย เขตเขาและเขตยากจน   - ảnh 1 ผู้แทนสภาแห่งชาติ (Photo: quochoi.vn)

สภาแห่งชาติได้ประเมินว่า การจัดทำโครงการเป็นสิ่งที่จำเป็น มีส่วนช่วยเสร็จสิ้นการจัดทำระบบนโยบายด้านชนเผ่าที่ผสานกับโครงการเป้าหมายแห่งชาติในช่วงปี 2021 -2030 นาย หว่างแทงตุ่ง รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการกฎหมายและรองเลขาธิการสภาแห่งชาติได้ยืนยันว่า

“เป้าหมายของโครงการนี้ก็เพื่อใช้ศักยภาพและจุดแข็งของท้องถิ่นต่างๆในเขต การเปลี่ยนแปลงใหม่ ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาสวัสดิการสังคม การแก้ปัญหาความยากจนอย่างรวดเร็วและยั่งยืน การลดจำนวนตำบลและหมู่บ้านที่ประสบอุปสรรค การพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรม สาธารณสุขและวัฒนธรรม ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ พนักงานและแรงงานที่เป็นชนกลุ่มน้อย ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีของชนกล่มน้อยต่างๆผสานกับการขจัดประเพณีที่ล้าหลัง ปฏิบัติความเสมอภาคทางพศและการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนสำหรับสตรีและเด็ก การสร้างสรรค์ระบบการเมืองที่เข้มแข็ง การรักษาความมั่นคงทางการเมือง ความปลอดภัยด้านสังคม การค้ำประกันความมั่นคง ส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติและส่งเสริมความไว้วางใจของชนกลุ่มน้อยต่างๆต่อพรรคและรัฐ”

เป้าหมายของโครงการคือจนถึงปี 2025 คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของชนกลุ่มน้อยเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2020 อัตราครอบครัวที่ยากจนจะลดลงร้อยละ 3 เป็นต้น จนถึงปี 2030 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของชนกลุ่มน้อยคิดเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้เฉลี่ยของประชากรทั่วประเทศ    ตำบลในเขตชนกลุ่มน้อยร้อยละ 70 ได้มาตรฐานชนบทใหม่ เสร็จสิ้นการปฏิบัติเป้าหมายที่ได้วางไว้ในเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2030

 ในบ่ายวันเดียวกัน สภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับการอนุมัติสนธิสัญญาการปักปันและปักหลักพรมแดนแห่งชาติที่ลงนามกันเมื่อปี 1985 และสนธิสัญญาการปักปันและปักหลักพรมแดนแห่งชาติฉบับเสริมที่ลงนามเมื่อปี 2005 ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา พิธีสารเกี่ยวกับการปักปันและปักหลักพรมแดนทางบกระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด