สภาแห่งชาติอนุมัติให้รองประธานประเทศและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติบางท่านพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 6 เมษายน ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 11 สภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่ 14 ได้ลงคะแนนอนุมัติให้รองประธานประเทศ สมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 บางท่าน หัวหน้าคณะกรรมาธิการต่างๆของสภาแห่งชาติ เลขาธิการแห่งสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 และหัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เช่น นาง ดั๋งถิหงอกถิ่ง รองประธานประเทศ นาย ฟานซวนหยุง หัวหน้าคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นาย เหงียนแห่งฟุ๊ก เลขาธิการแห่งสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 เป็นต้น

ส่วนในเช้าวันเดียวกัน ประธานประเทศเหงียนซวนฟุ๊ก ได้เสนอชื่อนาง หวอถิแอ๊งซวน สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคฯและเลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดอานยางให้ดำรงตำแหน่งรองประธานประเทศ ส่วนคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติก็ยื่นเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวโดยสภาแห่งชาติได้ลงคะแนนอนุมัติต่อตำแหน่งเหล่านี้ในการประชุมช่วงบ่าย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด