สภาแห่งชาติอภิปรายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการทุจริตคอรัปชั่น

(VOVWORLD) - วันที่ 26 ตุลาคม สภาแห่งชาติได้รับฟังและหารือเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติงานและรายงานการตรวจตราของหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุด การป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมและการละเมิดกฎหมาย การดำเนินคดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นปี 2020 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
สภาแห่งชาติอภิปรายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการทุจริตคอรัปชั่น - ảnh 1พลเอก โตเลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป (plo.vn

ในนามนายกรัฐมนตรี พลเอก โตเลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้อ่านรายงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม และการละเมิดกฎหมาย การรักษาความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงแห่งชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมเพื่อสนับสนุนหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆประชาสัมพันธ์ ยกระดับจิตสำนึก เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ตามรายงานของรัฐบาล ด้วยความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งตั้งแต่ต้นสมัยการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 จนถึงปัจจุบัน งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นปี 2020 มีก้าวเดินที่เข้มแข็งและบรรลุผลงานสำคัญๆ สามารถควบคุมสถานการณ์การทุจริตคอรัปชั่นและมีแนวโน้มลดลง มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเมือง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ยกระดับชื่อเสียงของเวียดนามบนเวทีโลก นาย เลมิงค้าย หัวหน้าสำนักงานตรวจตราของรัฐบาลได้เผยว่า “รัฐบาลกำหนดว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นคือหน้าที่สำคัญในการชี้นำ การบริหารและเน้นปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง ผลักดันการตรวจตราและตรวจสอบด้านที่มีความเสี่ยงเกิดการทุจริตคอรัปชั่น เช่นโครงการที่มีเงินลงทุนในระดับสูง การบริหารที่ดิน การแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน การปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐและการซื้อขายและโอนทรัพย์สินของรัฐ ยืนหยัดไม่ปล่อยให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในสำนักงานปกป้องกฎหมาย”

ในเวลาที่จะถึง รัฐบาลจะสรุปยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น อีกทั้งเสนอให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ โครงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในระยะต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด