สภาแห่งชาติเปิดการตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลต่อไปเป็นวันที่ 2

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 10 สมัยที่ 14 ได้ตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลเป็นวันที่ 2 โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท กระทรวงวางแผนและการลงทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีกระทรวงการก่อสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจตราชของรัฐบาล รัฐมนตรีและหัวหน้าสำนักรัฐบาลเป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
สภาแห่งชาติเปิดการตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลต่อไปเป็นวันที่ 2 - ảnh 1สภาแห่งชาติเปิดการตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลต่อไปเป็นวันที่ 2 

ในการตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยผลิตวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท เหงียนซวนเกื่อง ได้เผยว่า เวียดนามได้ร่วมมือและได้รับตัวอย่างสายพันธุ์ไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในต่างประเทศเพื่อผลิตชุดวัคซีนทดสอบในเบื้องต้นซึ่งได้ผลเป็นที่น่ายินดีและคาดว่าจะผลิตวัคซีนได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2021 สำหรับยุทธศาสตร์พัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รัฐมนตรี เหงียนซวนเกื่อง ได้เผยว่า "ยุทธศาสตร์ได้แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มสัตว์น้ำ ผลไม้และข้าวในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและตอบสนองความต้องการส่งออก สำหรับปลาสวายได้กำหนดเป้าหมายจนถึงปี 2025 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2030 คือพัฒนาแหล่งพันธุ์ปลาสวายในเชิงรุกให้ได้ประมาณ 4.4 พันล้านตัว สำหรับกุ้ง จนถึงขณะนี้ พวกเราสามารถผลิตพันธุ์กุ้งแวนนาไมได้เพียงร้อยละ 40 และทุกปีต้องนำเข้ากุ้งพันธุ์ประมาณ 250,000 ตัว เราต้องส่งเสริมแหล่งเพาะกุ้งพันธุ์ในเชิงรุก สำหรับผลไม้ พวกเราได้ระบุผลไม้ 10 ชนิด และพยายามจนถึงปี 2030 อยู่ในกลุ่มนำหน้า ค้ำประกันการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ สำหรับข้าว เวียดนามจะผลักดันข้าวที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบัน ข้าวหอมเวียดนาม 9 ชนิดได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป"

ส่วนนาย เหงียนแหม่งหุ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ตอบคำถามเกี่วกับการจัดทำประมวลหลักการปฏิบัติทางอินเตอร์เน็ตและการคุ้มครองเด็กบนเครือข่ายอินเตอรเน็ตว่า ประมวลหลักการปฏิบัติทางอินเตอร์เน็ตจะได้รับการประกาศใช้ในปี 2020 และปัญหาการคุ้มครองเด็กจะได้รับการสอดแทรกในเอกสารชุดนี้

สำหรับการค้ำประกันแหล่งรายรับ – รายจ่ายงบประมาณแผ่นดินถ้าหากการขยายตัวจีดีพีในปี 2021 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6 นาย ดิ่งเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เผยว่า “กระทรวงการคลังพร้อมกับกระทรวงและท้องถิ่นต่างๆได้แก้ไขอุปสรรคให้แก่การผลิตและการประกอบธุรกิจ ผลักดันการเบิกจ่ายการลงทุนภาครัฐและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ การบริหารภาษี ต่อต้านการโอนราคาและการจัดเก็บภาษีคงค้าง เกาะติดความต้องการของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น"

ส่วนในช่วงบ่าย นาย เจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นาย เหงียนหงอกเถี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว นาย เจืองหว่าบิ่ง รองนายกรัฐมนตรี นาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุงและรัฐมนตรีหลายท่านได้ตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติ.

.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด