สมัชชาใหญ่สหประชาชาติอนุมัติมติห้ามติดตั้งอาวุธในอวกาศ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้อนุมัติมติห้ามติดตั้งอาวุธในอวกาศครั้งแรก โดยรัสเซียเป็นผู้เสนอ ความคิดริเริ่มของรัสเซียได้รับเสียงสนับสนุน 122 เสียง เสียงคัดค้าน 50 เสียงและงดออกเสียง 4 เสียง
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติอนุมัติมติห้ามติดตั้งอาวุธในอวกาศ - ảnh 1ภาพการประชุม (AFP)

มติดังกล่าวเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มี “ความสามารถด้านอวกาศ” พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความสามารถในการ “ส่งเสริมคำมั่นทางการเมืองที่เหมาะสมที่จะไม่เป็นประเทศแรกในการติดตั้งอาวุธ ในอวกาศ”

ตามเอกสารดังกล่าว สมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะเรียกร้องให้มีปฏิบัติการที่จริงจังบนพื้นฐานของร่างสนธิสัญญาห้ามติดตั้งอาวุธในอวกาศฉบับแก้ไข  ร่างสนธิสัญญาฉบับนี้นำเสนอโดยจีนและรัสเซียในการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธปี 2008 เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแข่งขันด้านอาวุธในอวกาศ และถือว่า นี่เป็นภารกิจที่เร่งด่วน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด