สรุปผล 5 ปีการปฏิบัติโครงการพัฒนาการค้าในเขตเขา เขตทุรกันดาร เขตที่ห่างไกลความเจริญและหมู่เกาะ

(VOVWORLD) -วันที่ 11 สิงหาคมณกรุงฮานอย กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติโครงการพัฒนาการค้าในเขตเขา เขตทุรกันดาร เขตที่ห่างไกลความเจริญและหมู่เกาะระยะปี 2015 ถึงปี 2020  

โครงการได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2015 และได้รับการปฏิบัติในอำเภอยากจน287 แห่งใน 48 จังหวัดและนครเขตเขา เขตทุรกันดาร เขตที่ห่างไกลความเจริญและหมู่เกาะโดยใช้งบประมาณ  4 แสน  4หมื่น 6 พันล้านด่ง นาย เหงียนวันโหย อธิบดีสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมและพาณิชย์สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ย้ำว่า “ถึงแม้งบประมาณที่จัดสรรค์ให้แก่โครงการนี้ในแต่ละปีมีไม่มากนักแต่จากการระดมการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีศักยภาพสูงของเขตเขา เขตทุรกันดารและเขตที่ห่างไกลความเจริญ ถึงแม้ผลผลิตยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้แต่ก็ได้มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด โดยสามารถสร้างระบบจำหน่ายจากเขตเขา เขตทุรกันดาร เขตที่ห่างไกลความเจริญและหมู่เกาะไปยังตลาดทั่วประเทศ”

ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้มีส่วนร่วมลดช่องว่างระหว่างเขต ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนค้ำประกันความมั่นคงด้านกลาโหม โดยเฉพาะแสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ของรัฐต่อท้องถิ่นยากจนเหล่านี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด