สร้างสรรค์นครเกิ่นเทอให้ทันสมัยและมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) - ในตลอด15 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังจากที่กรมการเมืองพรรคประกาศมติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนานครเกิ่นเทอในภารกิจการพัฒนาประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย นครเกิ่นเทอได้ใช้ประโยชน์และส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้นและลดอัตราครอบครัวยากจนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
สร้างสรรค์นครเกิ่นเทอให้ทันสมัยและมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง - ảnh 1 สมาชิกกรมการเมืองพรรคในการประชุม (VNA)

ในการประชุมระหว่างกรมการเมืองพรรคกับผู้บริหารนครเกิ่นเทอ วันที่ 17 กรกฎาคม เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้ชี้ชัดว่า ในตลอด15 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังจากที่กรมการเมืองพรรคประกาศมติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนานครเกิ่นเทอในภารกิจการพัฒนาประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย นครเกิ่นเทอได้ใช้ประโยชน์และส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้นและลดอัตราครอบครัวยากจนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกและภูมิภาคมีความผันผวนอย่างซับซ้อนจนยากที่จะคาดการณ์ได้และส่งกระทบต่อโลก รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้กำชับให้ทางการนครเกิ่นเทอตรวจสอบ เฝ้าติดตามสถานการณ์และตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของนครเกิ่นเทอในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อวางแนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็งต่างๆของท้องถิ่นอย่างเต็มที่“ต้องส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งการปฏิวัติที่รุ่งโรจน์ ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรักชาติ ความรักบ้านเกิดและการสร้างสรรค์นครเกิ่นเทอให้หลุดพ้นจากความยากจนและพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อระดมพลังที่เข้มแข็งจากทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นและต้องมีมาตรการที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานครมากขึ้น”

ในวันเดียวกัน เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้ประชุมกับพรรคสาขาจังหวัดแทงฮว้า โดยได้เผยว่า จังหวัดแทงฮว้ามีสถานะทางภูมิศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ในด้านเศรษฐกิจสังคม การต่างประเทศ กลาโหม ความมั่นคง รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำห่ง เขตตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบนและประเทศลาวดังนั้นต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็งที่มีเพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน และพยายามกลายเป็นศูนย์กลางในภาคกลางตอนบนที่สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนาในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด