สร้างเครื่องหมายการค้าข้าวเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม สถาบันข้าวเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและกลุ่มบริษัทหลกเจ่ยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์  2020-2025 เพื่อทำการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวและเครื่องหมายการค้าเวียดนามอย่างยั่งยืน พัฒนาเวียดนามเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีระดับโลก 
สร้างเครื่องหมายการค้าข้าวเวียดนาม - ảnh 1 การส่งออกข้าวที่จังหวัดอานยาง (vietnamplus)

โดยทั้งสองฝ่ายจะมีส่วนร่วมพัฒนา แหล่งบุคลากรและผลิตพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อผลิต เมล็ดพันธุ์และข้าวในเชิงพาณิชย์ ประยุกต์ใช้การบริการด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตข้าว นาย เจิ่นหงอกแถก หัวหน้าสถาบันข้าวเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเผยว่า

“สถาบันข้าวเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและกลุ่มบริษัทได้ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้านและมียุทธศาสตร์ในระยะยาว สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่หน่วยงานข้าว โดยเน้นร่วมมือในการเลือกพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การวิจัย เทคโนโลยี การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นฝ่ายรุกในการรับมือปัญหาภัยแล้งและการป้องกันศัตรูพืช.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด