สหประชาชาติประกาศรายงานเกี่ยวกับการติดยาเสพติดโลก ปี 2013

องค์การต่างๆของสหประชาชาติประจำเวียดนามได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศรายงานเกี่ยวกับการติดยาเสพติดโลก ปี 2013 

สหประชาชาติประกาศรายงานเกี่ยวกับการติดยาเสพติดโลก ปี 2013  - ảnh 1
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศรายงานเกี่ยวกับการติดยาเสพติดโลก ปี 2013 
(Photo: cpv.org.vn)

วันที่ 26 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย องค์การต่างๆของสหประชาชาติประจำเวียดนามได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศรายงานเกี่ยวกับการติดยาเสพติดโลก ปี 2013 ที่เน้นแนวโน้มการใช้ยาเสพติดชนิดใหม่ที่นับวันเพิ่มมากขึ้น โดยรายงานจากประเทศสมาชิกของสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม หรือ UNODC ระบุว่า จำนวนยาเสพติดชนิดใหม่ได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 คือ จาก 166 ชนิดในช่วงปลายปี 2009 เพิ่มขึ้นเป็น 251 ชนิดในช่วงปลายปี 2012 จนอยู่นอกเหนือการควบคุม  ในการนี้ นาง Zhuldyz Akisheva ผู้อำนวยการสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมประจำเวียดนามได้เผยว่า ต้องมีการประสานงานกันอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการผลิต การลักลอบค้ายาเสพติดและการใช้ยาเสพติดชนิดใหม่ เนื่องจากมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนี้  ในวันเดียวกัน นาย บันคีมูน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ สำนักงานสื่อสารและองค์การสังคมร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับผลร้ายจากยาเสพติดที่มีต่อสุขภาพและสังคม  รวมทั้งผลักดันการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด