สหประชาชาติประนามนโยบายควํ่าบาตรของสหรัฐต่อคิวบา

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้อนุมัติมติประนามนโยบายควํ่าบาตรของสหรัฐต่อคิวบาในตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมีสมาชิกที่เห็นชอบ 188 ประเทศจากทั้งหมด 193ประเทศ โดยสหรัฐ อิสราเอลและประเทศปาเลา ได้คัดค้านมติดังกล่าว  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังได้ยืนยันอีกครั้งถึงหลักความเสมอภาคระหว่างประเทศต่างๆที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน รวมทั้งหการค้าและการเดินเรือทะเลระหว่างประเทศอย่างเสรี

สหประชาชาติประนามนโยบายควํ่าบาตรของสหรัฐต่อคิวบา - ảnh 1
วันที่ 13 พฤศจิกายน สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้อนุมัติมติประนามนโยบายควํ่าบาตรของสหรัฐต่อคิวบาในตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมีสมาชิกที่เห็นชอบ 188 ประเทศจากทั้งหมด 193ประเทศ โดยสหรัฐ อิสราเอลและประเทศปาเลา ได้คัดค้านมติดังกล่าว  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังได้ยืนยันอีกครั้งถึงหลักความเสมอภาคระหว่างประเทศต่างๆที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน รวมทั้งหการค้าและการเดินเรือทะเลระหว่างประเทศอย่างเสรี  ในการกล่าวปราศรัยต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ นาย Rodriguez Parilla รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาได้ประนามนโยบายควํ่าบาตรของสหรัฐต่อคิวบา โดยถือเป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตามมาตรา 2B และ C ของอนุสัญญาเจนีวาปี 1948 ว่าด้วยการป้องกันและลงโทษต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ รวมทั้งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างอุกอาจของทางการสหรัฐ ซึ่งได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจและสังคมคิวบา โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขและอาหารและทำให้เศรษฐกิจคิวบาเสียหายกว่า 1 พันพันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนเมื่อปี 2011 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็ได้อนุมัติมติในทำนองเดียวกัน โดยมี 186 ประเทศให้การสนับสนุน มติของสหประชาชาติมีชื่อว่า จำเป็นที่จะต้องยุติการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ การค้าและการเงินของสหรัฐต่อคิวบา โดยเรียกร้องให้ประเทศต่างๆที่กำลังปฏิบัติตามมาตรการนี้ยุติเพื่อมุ่งทำให้การควํ่าบาตรไม่มีผลโดยเร็ว.

ส่วนเวียดนามก็ประท้วงนโยบายคว่ำบาตรของสหรัฐต่อคิวบา โดยในการอภิปรายและอนุมัติมติ “ความจำเป็นที่จะต้องยุติคำสั่งคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ การค้าและการเงินของสหรัฐที่มีต่อคิวบา” ณ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่๑๓เดือนนี้  นายPhạm Vinh Quang เอกอัครราชทูต  รองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรเวียดนามประจำสหประชาชาติย้ำว่า เวียดนามได้แลกเปลี่ยนทัศนะกับประชาคมระหว่างประเทศในการเรียกร้องให้สหรัฐยุติคำสั่งคว่ำบาตรของสหรัฐต่อคิวบาและยืนยันว่า นโยบายดังกล่าวของสหรัฐละเมิดกฏหมายสากลและหลักการของกฏบัตรสหประชาชาติ เช่น ความเสมอภาคทางอธิปไตย ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆและสิทธิ์ชี้ขาดด้วยตนเองพร้อมทั้งยืนยันถึงการสนันสนุนและความสามัคคีของเวียดนามต่อคิวบาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย            ในส่วนอภิปรายก่อนที่มติจะได้รับการอนุมัติ ตัวแทนประเทศต่างๆและกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือG77  กลุ่มประเทศสมาชิกขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือNAM  ตลาดร่วมอเมริกาใต้หรือMercosur และองค์การความร่วมมืออิสลาม เป็นต้น ต่างประนามคำสั่งคว่ำบาตรของสหรัฐต่อคิวบาอย่างรุนแรงว่า เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฏหมายสากล ขัดกับหลักการของกฏบัตรสหประชาชาติและเรียกร้องให้สหรัฐมีความรับผิดชอบปฏิบัติตามมติฉบับต่างๆของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติและยุติคำสั่งคว่ำบาตรดังกล่าวทันที./.
/. 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด