สหประชาชาติย้ำถึงคุณค่าของน้ำในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - ในการกล่าวปราศรัยในโอกาสวันน้ำโลก 22 มีนาคม นาง Sasha Koo-Oshima ผู้อำนวยการองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้ย้ำว่า น้ำมีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์ โดยเฉพาะในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 นาง Sasha Koo-Oshima ได้เตือนว่า มีประชากร 2 พันล้านคน หรือ คิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากรโลกไม่ได้เข้าถึงการบริการน้ำประปาในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนเงินลงทุนและการบริการน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนหลายพันล้านคน ซึ่งปัญหานี้ยิ่งรุนแรงมากขึ้นหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด