สหประชาชาติให้การสนับสนุนความคิดริเริ่มของอาเซียนและเวียดนามในการรับมือโรคระบาด

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 15 กันยายน ได้มีการจัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการตัวแทนถาวรประจำอาเซียนหรือ CPR กับสหประชาชาติ  
 
สหประชาชาติให้การสนับสนุนความคิดริเริ่มของอาเซียนและเวียดนามในการรับมือโรคระบาด - ảnh 1  การประชุมระหว่างคณะกรรมการตัวแทนถาวรประจำอาเซียน กับสหประชาชาติ

ในการนี้ บรราดประเทศสมาชิกอาเซียนและสหประชาชาติได้ชื่นชมก้าวพัฒนาที่สำคัญของความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ รวมทั้ง การธำรงการพบปะระดับสูงในการประชุมผู้นำอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆและการประชุมระดับรัฐมนตรีในกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทั้งสองฝ่ายได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติ 97 กิจกรรมความร่วมมือจากจำนวนทั้งหมด 103 กิจกรรมของแผนการปฏิบัติงานอาเซียน-สหประชาชาติในช่วงปี 2016 -2020 ทั้งใน 3 เสาหลักคือการเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม-สังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อช่วยให้อาเซียนลดช่องว่างการพัฒนา ผลักดันการเชื่อมโยงและเพิ่มทักษะความสามารถของคณะเลขาธิการอาเซียน ที่ประชุมยังสงวนเวลาส่วนใหญ่เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในภูมิภาคและโลก สหประชาชาติให้การสนับสนุนความคิดริเริ่มของอาเซียน โดยเฉพาะของเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนปี 2020 พร้อมทั้ง แสดงความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลืออาเซียนในการปฏิบัติแผนการฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด -19 ของอาเซียน ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์และด้านต่างๆ เช่น สตรี สันติภาพและความมั่นคง และความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด