สหรัฐให้คำมั่นส่งเสริมการปฏิรูปและยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 24 กันยายน ณ กรุงฮานอย สำนักงานพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐหรือ USAID สำนักรัฐบาลและกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้เริ่มโครงการส่งเสริมการปฏิรูปและยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเวียดนาม มูลค่ากว่า 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ USAID เป็นผู้อุปถัมภ์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการพัฒนาและเข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างรวดเร็วและยั่งยืน มีส่วนร่วมต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของเวียดนามคิดเป็นกว่าร้อยละ 98 ของสถานประกอบการทั่วประเทศ สร้างงานทำร้อยละ 63 และคิดเป็นร้อยละ 45 ของจีดีพี แต่อย่างไรก็ตาม การใช้วัตถุดิบต่างๆที่ผลิตภายในประเทศของสถานประกอบการเวียดนามยังต่ำกว่าเกณฑ์ของภูมิภาคและโลก นาย เหงวียนชี้หยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้เผยว่า“ปัญหาที่สำคัญคือการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการภายในประเทศและระหว่างสถานประกอบการเวียดนามกับสถานประกอบการต่างชาติยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หวังว่า กระทรวง หน่วยงานและสถานประกอบการจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ”

ส่วนนาย Daniel Kritenbrink เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเวียดนามและตัวแทน USAID ได้เผยว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของเวียดนามจนถึงปี 2023 โดย USAID จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามทำการวิจัยเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการและให้คำมั่นว่า จะช่วยเหลือสถานประกอบการเวียดนามในการปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด