สื่อต่างๆชื่นชมคณะผู้บริหารชุดใหม่ของเวียดนาม

(VOVWORLD) -หนังสือพิมพ์ Pretoria News ของแอฟริกาใต้ฉบับวันที่ 7 เมษายนได้ลงบทความของนาง Val Boje ประธานสโมสรสื่อมวลชนแห่งชาติแอฟริกาใต้เกี่ยวกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของเวียดนาม 
สื่อต่างๆชื่นชมคณะผู้บริหารชุดใหม่ของเวียดนาม - ảnh 1บทความ "เวียดนามตั้งความหวังต่อคณะผู้บริหารชุดใหม่"ของนาง Val Boje ประธานสโมสรสื่อมวลชนแห่งชาติแอฟริกาใต้เกี่ยวกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของเวียดนาม  (Photo: TTXVN)

บทความดังกล่าวเห็นว่า รัฐบาลชุดใหม่ของเวียดนามจะเน้นปฏิบัติมติต่างๆของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ผลักดันการสร้างสรรค์รัฐที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมายสังคมนิยม โดยเน้นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งจะเน้นระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศ รวมทั้ง โครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มทักษะความสามารถและยกระดับสถานะและอิทธิพลของเวียดนามบนเวทีโลก นอกจากนี้ รัฐบาลชุดใหม่ของเวียดนามจะเน้นพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะในเขตที่ห่างไกลความเจริญ เขตชายแดน เขตชนกลุ่มน้อย

ส่วนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Cubadebate ของคิวบาได้ลงบทความเกี่ยวกับผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจ-สังคมของเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้ง ชื่นชมคณะผู้บริหารชุดใหม่ บทความดังกล่าวได้ชี้ชัดว่า แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ในปี 2020 เวียดนามยังมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียและเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก คณะผู้บริหารชุดใหม่ของเวียดนามจะผลักดันการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค สร้างสรรค์ระบบการเมืองให้โปร่งใสและเข้มแข็ง รอบด้าน  บทความได้แสดงความเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะผลักดันความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในทวีปละตินอเมริกาและแคริเบียน  รวมทั้งคิวบา

เว็บไซต์สถานีวิทยุแห่งชาติอาร์เจนตินาได้ลงบทความเกี่ยวกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของเวียดนาม โดยชื่นชมความสามัคคี เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของเวียดนาม บทความดังกล่าวยังประเมินว่า นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งเป็นนักการเมืองที่เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ถูกระบุในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด