สื่อนานาชาติชื่นชมโอกาสของอีวีเอฟทีเอต่อเวียดนาม

(VOVWORLD) - หนังสือพิมพ์ The Business Times ฉบับวันที่ 11 สิงหาคมได้ลงบทความที่ยืนยันว่า ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอียูกับเวียดนามหรืออีวีเอฟทีเอคือนิมิตหมายสำคัญในด้านเศรษฐกิจต่อเวียดนาม นับตั้งแต่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับนี้ได้ช่วยช่วยลดภาษีให้แก่สินค้าต่างๆของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมากและในอนาคตจะลดลงถึงร้อยละ 99

อีวีเอฟทีเอจะช่วยให้เวียดนามผลักดันการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่คืออุปกรณ์โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกอบและอาหาร เช่น  กาแฟ ข้าวและสัตว์น้ำ ข้อตกลงอีวีเอฟทีเอช่วยให้สินค้าเวียดนามร้อยละ 70 ได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อส่งออกไปยัง 26 ประเทศสมาชิกของอียู  ส่วนรายการสินค้าที่เหลือจะได้รับการลดภาษีอย่างต่อเนื่องภายใน 7 ปีข้างหน้า

บทความยังระบุว่า การที่ทุกประเทศทั่วโลกเริ่มเปิดประเทศอย่างระมัดระวังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการล็อกดาวน์ ทำให้มีบริษัทต่างๆแสวงหาวิธีการฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น ดังนั้นการเข้าร่วมอีวีเอฟทีเอได้ช่วยให้เวียดนามยกระดับสถานะบนเวทีโลกมากขึ้น

บทความยักระบุว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดแรกของอาเซียนที่ผ่อนปรนการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่การลงทุนโดยเฉพาะในขณะที่มีแนวโน้มการโยกย้ายฐานการผลิตในทั่วโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด