สื่อสิงคโปร์ให้ความสำคัญต่อคณะผู้บริหารชุดใหม่ของเวียดนาม

(VOVWORLD) - วันที่ 5 เมษายน เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยปัญหาระหว่างประเทศ S. Rajaratnam สิงคโปร์หรือ RSIS ได้ลงบทความของนาย  Yang Razali Kassim โดยชื่นชมความหมายที่คณะผู้บริหารของเวียดนามจะนำมาให้แก่การพัฒนาของประเทศ

บทความยืนยันว่า ความหมายสำคัญที่สุดคือ คณะผู้บริหารชุดใหม่ของเวียดนามสร้างการผสมผสานระหว่างประสบการณ์กับปัจจัยใหม่ๆ อีกทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า คณะผู้บริหารชุดใหม่ของเวียดนามจะนำเวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทที่สูงเด่นมากขึ้นในภูมิภาค และเห็นว่า เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง จะตรวจสอบการผลักดันการสร้างสรรค์ ปรับปรุงองค์กรพรรคและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุก จะใช้ประสบการณ์ของตนในวาระที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อขยายและผลักดันความสัมพันธ์ของเวียดนามกับประเทศต่างๆ ความมุ่งมั่นของนาย ฝ่ามมิงชิ้ง เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการเป็นผู้นำสูงสุดของรัฐบาล ช่วยปฏิบัติเป้าหมายที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของคณะผู้บริหารชุดใหม่ของเวียดนามคือชี้นำและบริหารประเทศ มุ่งสู่การปฏิบัติเป้าหมายพร้อมกันคือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่กับการธำรงและผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด