สื่ออังกฤษพยายกรณ์ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามจะพัฒนาเป็นอย่างดีหลังวิกฤตโควิด -19

(VOVWORLD) -เว็บไซต์ yourlocalguardian.co.uk ของอังกฤษฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ได้ลงบทความที่เผยว่า เวียดนามอาจกลายเป็นจุดนัดพบชั้นนำของการท่องเที่ยวในช่วงหลังวิกฤตของโควิด -19 เนื่องจากมียุทธศาสตร์รับมือการแพร่ระบาดอย่างเป็นมืออาชีพ

เว็บไซต์ฉบับนี้ได้กล่าวถึง 4 ปัจจัยที่ช่วยให้เวียดนามกลายเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยว หนึ่งคือ เวียดนามได้มีปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอื่นๆ สองคือ เวียดนามยังคงปิดชายแดนและปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยรัฐบาลเวียดนามได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อประชาคมโลกว่า ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก สามคือ ผลสำเร็จของเวียดนามในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ช่วยให้เวียดนามมีความปลอดภัยและ สี่คือ เวียดนามมีระบบวีซ่าดิจิทัลที่ทันสมัยซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด