สาธารณรัฐไครเมียทำประชาพิจารณ์

(VOVworld) – นาย เซอร์เกลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้ยืนยันว่า การทำประชาพิจารณ์ในไครเมียสอดคล้องกับกฎหมายสากลและกฏบัตรสหประชาชาติ หลังจากตรวจสอบกระบวนการเตรียมการในไครเมีย
สาธารณรัฐไครเมียทำประชาพิจารณ์ - ảnh 1
สาธารณรัฐไครเมียทำประชาพิจารณ์ (Reuters)

(VOVworld) – สาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียแห่งยูเครนได้เริ่มการทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการขอขึ้นตรงกับรัสเซียตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 20.00 น.ของวันที่ 16 มีนาคม ก่อนหน้านั้น ในการเจรจาผ่านทางโทรศัพท์กับนาย จอห์นแคร์รี่ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ นาย เซอร์เกลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้ยืนยันว่า การทำประชาพิจารณ์ในไครเมียสอดคล้องกับกฎหมายสากลและกฏบัตรสหประชาชาติ หลังจากตรวจสอบกระบวนการเตรียมการในไครเมีย บรรดาผู้แทนของสภายุโรปและผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศได้เผยว่า ไม่ค้นพบข้อผิดพลาดใดๆในคูหาต่างๆและยืนยันว่า การเตรียมทำประชาพิจารณ์ในไครเมียนั้นชอบด้วยกฎหมายของสาธารณรัฐไครเมียและมาตรฐานระหว่างประเทศ
ก่อนมีการทำประชาพิจารณ์ 1 วัน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมเพื่ออนุมัติร่างมติของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 13 ประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แต่รัสเซียลงได้ลงคะแนนคัดค้านในขณะที่จีนงดออกเสียง นาย วาตีลี ชูร์กิน ตัวแทนของรัสเซียประจำสหประชาชาติได้ชี้ชัดว่า รัสเซียคัดค้านร่างมติฉบับนี้เพราะเดินสวนกับหลักการแห่งความเสมอภาคและสิทธิอัตวินิจฉัยของประชาชาติต่างๆที่ถูกระบุในมาตราที่ 1 ของกฏบัตรสหประชาชาติ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด