สานต่อและพัฒนา 3 ก้าวกระโดด

(VOVWORLD) -ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ผู้แทนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นว่า ร่างเอกสารมีทั้งการสานต่อและพัฒนา มีการเสริมเพิ่มเติมและอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับจุดใหม่ๆที่พัฒนาเข้ายุคปัจจุบัน

ใน 3 ก้าวกระโดดที่พรรคฯ เสนอในการประชุมครั้งนี้มีจุดใหม่ๆที่ระบุถึงสถานการณ์ใหม่ของปัจจุบัน เช่น ก้าวกระโดดในด้านยุทธศาสต์เกี่ยวกับการก่อสร้างระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งร่างเอกสารระบุว่า จำเป็นต้องพัฒนาอย่างพร้อมเพรียง ทันสมัยทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมและกลาโหม ความมั่นคง โดยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการพัฒนากิจการสำคัญๆของประเทศเกี่ยวกับการคมนาคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ข้อมูลข่าวสาร สร้างพื้นฐานให้แก่การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล นาย เลแอ๊งเยือง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบั๊กยางแสดงความคิดเห็นว่า            “สิ่งที่สำคัญคือก้าวกระโดดด้านกลไกระเบียบ ซึ่งสร้างกรอบทางนิตินัยที่มีอำนาจเพียงพอและเปิดกว้างในการระดมพลังทุกแหล่งให้แก่การพัฒนา”

ส่วนนาย เหงียนเติ๊นตวน ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดแค้งหว่า ซึ่งเป็นท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจหลักของภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงก้าวกระโดดในการพัฒนาแหล่งบุคลากร โดยเสนอว่า            “ใน 3 ก้าวกระโดด จังหวัดแค้งหว่าได้ใช้โอกาสจากก้าวกระโดดที่ 3 คือการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรให้มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบอุตสาหกรรมและการบริการที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น เราต้องเปลี่ยนแนวทางโดยขยายเขตอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อช่วยให้แหล่งบุคลากรของเวียดนามสามารถตอบสนองความต้องการในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัย”

ในขณะเดียวกัน นาย เลหุ่งเซิน ผู้แทนจังหวัดกว๋างนิงห์ได้แสดงความคิดเห็นว่า จำเป็นต้องเน้นถึงเรื่องการศึกษา โดยเรื่องการศึกษาต้องมาก่อนเพื่อพัฒนาแหล่งบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการในสภาวการณ์ใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด