สาส์นอวยพรของประธานแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามในโอกาสปีใหม่ชลชะนำทะไม

(VOVworld) – ในโอกาสปีใหม่ชลชะนำทะไมของชนเผ่าเขมร นาย HuynhDam ประธานแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามได้ส่งสาส์นอวยพรถึงผู้ที่มี สมณศักดิ์ พระภิกษุสามเณรและชาวเผ่าเขมร


สาส์นอวยพรของประธานแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามในโอกาสปีใหม่ชลชะนำทะไม - ảnh 1
ปีใหม่ชลชะนำทะไมของชนเผ่าเขมร (Internet)

(VOVworld) – ในโอกาสปีใหม่ชลชะนำทะไมของชนเผ่าเขมร นาย HuynhDam ประธานแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามได้ส่งสาส์นอวยพรถึงผู้ที่มี สมณศักดิ์ พระภิกษุสามเณรและชาวเผ่าเขมรโดยมีเนื้อหาว่า ในโอกาสปีใหม่ชลชะนำทะไม ในนามของแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนาม ผมขออวยพรให้ผู้ที่มีสมณศักดิ์ พระภิกษุสามเณรและชาวเผ่าเขมรต้อนรับปีใหม่อย่างสนุกสนานและอบอุ่น ผมหวังว่า ชาวเผ่าเขมรทุกคนจะส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความสามัคคี ความรักชาติ ฝึกฝนหล่อหลอมตนเองและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ มีส่วนร่วมส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ร่วมแรงร่วมใจกับประชาชนทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ด้านเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง การป้องกันประเทศในปี 2012 ให้เป็นผลสำเร็จ สนับสนุนมติของที่ประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ 11 ให้เข้าสู่ชีวิตเพื่อประชาชนมั่งคัง ประเทศเจริญเข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีประชาธิปไตยและอารยธรรม  ส่วนที่จังหวัด บิ่งเฟือก คณะผู้แทนผู้บริหารจังหวัดได้ไปอวยพนปีใหม่ พี่น้องประชาชนชนเผ่าเขมรและวัดนามตงเขมร3แห่งรวมทั้งมอบของขวัญมูลค่า2ล้านด่งให้แก่วัดและของขวัญอีก100ชุดให้แก่ครอบครัวต่างๆในอ. หลกนิงและเจินแถ่ง ส่วนที่จังหวัดเหายาง พี่น้องชนเผ่าเขมรก็ได้ร่วมฉลองเทศกาล Chol Chnam Thmay อย่างสนุกสนานรื่นเริง โดยทางการท้องถิ่นได้ให้การช่วยเหลือในการบูรณะวัดวาอาราม ต่อเรือ งอ ลำใหม่และก่อสร้างระบบจัดสรรค์น้ำสะอาด ส่วนชาวบ้านก็ได้เชิญชวนเพื่อนมิตรจากชนเผ่าอื่นมาร่วมฉลองด้วย เพื่อแสดงความสามัคคีและความผูกพันธ์กันระหว่างชนเผ่าพี่น้องต่างๆในท้องถิ่น./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด