สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่งเสริมจิตใจแห่ง “ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์”

(VOVWORLD) -  เมื่อเช้าวันที่ 8 มกราคม ณ กรุงฮานอย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้จัดการประชุมปฏิบัติหน้าที่ในปี 2020 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่งเสริมจิตใจแห่ง “ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์” - ảnh 1  นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติ (vietnamplus)

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้เสนอให้หน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินค้ำประกันหลักการ “ปฏิบัติงานอย่างอิสระและปฏิบัติตามกฎหมาย” อีกทั้งผลักดันความเปิดเผย โปร่งใส ความเป็นมืออาชีพ มีแบบแผน ปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย วิเคราะห์ ประเมินสาเหตุอย่างถูกต้องเพื่อมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามข้อสรุปและข้อเสนอของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดิน “ดิฉันขอเสนอให้หน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ประธาน ASOSAI วาระปี 2018-2021 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ขยายความสัมพันธ์ร่วมมือกับองค์กร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อยกระดับสถานะและภาพลักษณ์ของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามบนเวทีโลก เพื่อสามารถเข้าถึงเนื้อหา มาตรการ เทคนิคการตรวจเงินแผ่นดินที่ทันสมัย พรรค รัฐและประชาชนมีความประสงค์ว่า หน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินจะปฏิบัติหน้าที่ของตนบนเจตนารมณ์แห่ง “ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์และบริสิทธิ์” อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด