หนังสือปกขาวกลาโหมของญี่ปุ่นแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปฏิบัติการต่างๆของจีนในทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) - วันที่ 27 กันยายน กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้ประกาศหนังสือปกขาวประจำปี ซึ่งแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อปฏิบัติการเพียงฝ่ายเดียวของจีนที่เปลี่ยนแปลงสภาพเดิมของทะเลตะวันออก โดยให้ข้อสังเกตุว่า จีนได้เพิ่มงบประมาณกลาโหมอย่างไม่โปร่งใสเพื่อพัฒนากองทัพให้เข้มแข็งที่สุดในโลกในครึ่งศตวรรษที่ 21 จีนกำลังส่งเสริมความเข้มเข็งด้านทหารทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ซึ่งเน้นทักษะความสามารถในการต่อสู้ทางนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ ทางทะเลและทางอากาศ

หนังสือปกขาวยังยืนยันถึงความสัมพันธ์พันธมิตรระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักในนโยบายกลาโหมของญี่ปุ่น ส่วนความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับสาธารณรัฐเกาหลี ดูเหมือนว่าได้ส่งผลให้ญี่ปุ่นไม่ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือในด้านกลาโหมกับสาธารณรัฐเกาหลีเหมือนเมื่อก่อน โดยสาธารณรัฐเกาหลีอยู่อันดับที่ 4 รองจากออสเตรเลีย อินเดียและกลุ่มอาเซียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในด้านนี้กับญี่ปุ่น

สำหรับปัญหาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หนังสือปกขาวญี่ปุ่นได้เผยว่า ในหลายปีมานี้ เปียงยางได้ทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปจำนวนมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการโจมตี การกระทำดังกล่าวเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงและเร่งด่วนต่อประเทศญี่ปุ่น สร้างความเสียหายต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและโลก แม้เปียงยางได้มีปฏิบัติการที่น่ายินดี เช่น มีการสนทนากับสหรัฐ ยุติการทดลองนิวเคลียร์และขีปนาวุธข้ามทวีปแต่ยังไม่ทำลายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงและขีปนาวุธข้ามทวีปทั้งหมด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด