หน่วยงานเกษตรเวียดนามใช้โอกาสจากข้อตกลง CPTPP

(VOVWORLD) - เพื่อใช้ประโยชน์จาก CPTPP และข้อตกลงการค้าเสรี ต้องเน้นยกระดับศักยภาพให้แก่สมาคมเกษตรกรทุกระดับและสมาชิกสมาคมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาด วิธีการผลิต คุณภาพสินค้าในระบบห่วงโซ่คุณค่าโลก
หน่วยงานเกษตรเวียดนามใช้โอกาสจากข้อตกลง CPTPP - ảnh 1 สถานประกอบการส่งออกไม้และเครื่องไม้จะมีโอกาสส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างๆ เช่น บรูไน ชีลิและเปรูมากขึ้น

ในการสัมมนา “ข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ CPTPP โอกาสและความท้าทายให้แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรเวียดนาม” เมื่อเช้าวันที่ 2 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย บรรดาผู้แทนได้ยืนยันว่า เพื่อใช้ประโยชน์จาก CPTPP และข้อตกลงการค้าเสรี ต้องเน้นยกระดับศักยภาพให้แก่สมาคมเกษตรกรทุกระดับและสมาชิกสมาคมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาด วิธีการผลิต คุณภาพสินค้าในระบบห่วงโซ่คุณค่าโลก  นาย ถ่าวซวนสุ่ง ประธานสมาคมเกษตรกรเวียดนามได้เผยว่า “ทางสมาคมมีแผนอบรมเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมทุกระดับ โดยเฉพาะหัวหน้าสหกรณ์และครอบครัวเกษตรกรเกี่ยวกับการปฏิบัติรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกระบวนการเติบโตของพันธุ์พืช ไม่ใช่แค่การพาคณะฯไปศึกษารูปแบบต่างๆเหมือนที่ปฏิบัติก่อนหน้านี้”

ส่วนนาย เจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้ให้ข้อสังเกตว่า เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสและรับมือกับความท้าทายจากข้อตกลงการค้าเสรีอย่างมีประสิทธิภาพ สถานประกอบการเวียดนามต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดส่งออกและส่งเสริมการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเกษตรกรและฝ่ายต่างๆที่เข้าร่วมระบบห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์เกษตรต้องขยายการเชื่อมโยงและพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายขอบเขตและพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด