อนุมัติการวางแผนแบบบูรณาการเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงในช่วงปี 2021-2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2050

(VOVWORLD) - หนึ่งในเนื้อหาที่น่าสนใจของการวางแผนคือการบริหาร  การควบคุมและการกระจายแหล่งน้ำเพื่อมีส่วนร่วมต่อการค้ำประกันความมั่นคงของแหล่งน้ำเพื่อเป้าหมายใช้ประโยชน์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
อนุมัติการวางแผนแบบบูรณาการเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงในช่วงปี 2021-2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2050 - ảnh 1รเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (VNA)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม รองนายกรัฐมนตรี เจิ่นห่งห่า ได้ลงนามอนุมัติการวางแผนแบบบูรณาการเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงในช่วงปี 2021-2030 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2050 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้ำประกันความมั่นคงของแหล่งน้ำในแม่น้ำ การกักเก็บ การควบคุมและจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างยุติธรรมและเหมาะสม ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในชีวิตประจำวันของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปกป้องประเทศความมั่นคงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องทรัพยากรน้ำ ปฏิบัติเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์และดำเนินการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ ค้ำประกันการเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่ใช้แหล่งน้ำ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด