อนุสัญญา 98 สนับสนุนความสัมพันธ์ในระบบแรงงานที่ก้าวหน้าและกลมกลืน

(VOVWORLD) -เช้าวันที่8พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดประชุมสัมมนาทาบทามความเห็นต่อร่างเอกสารที่จะยื่นเสนอขอเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา98ขององค์กรแรงงานสากล 

ในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานสากลหรือไอเอลโอ จนถึงปัจจุบันเวียดนามได้เป็นภาคีอนุสัญญา21ฉบับของไอเอลโอ นายหยวานเหมิวเหยียบ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติเผยว่าอนุสัญญา98

นายหยวานเมิวเหยียบ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานฯเวียดนามเผยว่า อนุสัญญานี้ได้รับการอนุมัติเมื่อปี๑๙๔๙และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี๑๙๕๑ ซึ่งระบุถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการเจรจาแบบหมู่คณะบนพื้นฐานหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานที่กำหนดตามแถลงการณ์ปี๑๙๙๘ของไอเอลโอ เนื้อหาของอนุสัญญานี้มุ่งเน้นการปกป้องแรงงาน การเลือกปฏิบัติ การไม่แทรกแซง การใช้แรงงาน ดังนั้นการที่เวียดนามขอเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา98ถือว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขและระดับการพัฒนาของเวียดนาม สอดคล้องกับแนวทางนโยบายแห่งการผสมผสาน หลังการสัมมนาครั้งนี้ ทางกระทรวงฯจะรวบรวมความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อเสร็จสิ้นการจัดทำเอกสารยื่นเสนอให้ที่ประชุมสภาแห่งชาติพิจารณาให้สัตยาบันในเวลาข้างหน้า.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด