อินเดียไม่อยากให้อาเซียนเข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานใหม่

(VOVWORLD) -อินเดียไม่สนับสนุนข้อสนอของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเชิญประเทศอาเซียนเข้าร่วมความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานหรือ SCRI

ญี่ปุ่นได้เสนอความคิดริเริ่มดังกล่าวเมื่อปี 2020 โดยมีการเข้าร่วมของอินเดีย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ซึ่ง SCRI เน้นถึงการลดการพึ่งพาแหล่งจัดสรรจากตลาดจีนในสภาวการณ์ที่ห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกชะงักงันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

หนังสือพิมพ์ Economic Times ของอินเดียได้เผยว่า ในขณะที่ญี่ปุ่นมีความประสงค์ว่า  10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าร่วมความคิดริเริ่มนี้ แต่ฝ่ายอินเดียอยากปกป้องผลประโยชน์ของตนจากผลกระทบทางอ้อมของจีนผ่านการลงทุนในอาเซียน อินเดียกำลังพยายามเพิ่มทักษะความสามารถในการพึ่งพาตัวเองและลดการพึ่งพาสินค้าการนำเข้า.

ฟานตุ่ง-นักข่าววีโอวีประจำอินเดีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด