อีวีไอพีเอคือพลังขับเคลื่อนให้เวียดนามปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและยกระดับห่วงโซ่การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตรของเวียดนาม

(VOVWORLD) - กระทรวงวางแผนและการลงทุนเผยว่า การปฏิบัติคำมั่นตามข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุนหรือเอวีไอพีเอที่ได้รับการให้สัตยาบันในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เวียดนามเสริมสร้างระเบียบและนโยบายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจตามแนวทางที่สะดวก เสมอภาค ปลอดภัย โปร่งใสและเป็นมิตรมากขึ้นต่อนักลงทุนทุกภาคส่วน

อีวีไอพีเอคือพลังขับเคลื่อนให้เวียดนามปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและยกระดับห่วงโซ่การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตรของเวียดนาม - ảnh 1 พิธีลงนามเอวีไอพีเอเมื่อปี 2019 (Photo VGP)

ควบคู่กับการปฏิบัติคำมั่นเกี่ยวกับการเปิดตลาดสินค้า การบริการและการลงทุนตามข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป – เวียดนามหรืออีวีเอฟทีเอ การปฏิบัติข้องตกลงอีวีไอพีเอจะสร้างบรรยากาศที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากในการช่วยเวียดนามดึงดูดการลงทุนในด้านที่มีศักยภาพและเป็นจุดแข็งของอียู เช่น การเงิน โทรคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรมแปรรูป การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

เวียดนามได้ย่างเข้าสู่ระยะใหม่แห่งการผสมผสานที่สมบูรณ์ผ่านการเข้าร่วมข้อตกลงอีวีเอฟทีเอ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวของเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรของเวียดนามเจาะตลาดอียูมากขึ้น แม้เป็นตลาดใหญ่ มีศักยภาพสูงและมีความต้องการที่หลากหลายแต่อียูก็เป็นตลาดที่มีมาตรฐานสูงในด้านคุณภาพ ดังนั้น อีวีเอทีเอจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การปฏิรูปโครงสร้างของการเกษตร โดยเฉพาะการยกระดับห่วงโซ่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าการเกษตรเวียดนาม

หลังจากที่สภาแห่งชาติได้อนุมัติการให้สัตยาบันข้อตกลงอีวีเอฟทีเอและอีวีไอพีเอเมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมา นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันว่า บนพื้นฐานที่มั่นคงของความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นเวลา 30 ปี การปฏิบัติข้อตกลงทั้งสองฉบับนี้โดยเร็วจะสร้างกรอบความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและยาวนาน นำความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนพัฒนาให้สมกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับอีย พร้อมทั้งเป็นการยืนยันถึงการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ทวิภาคี สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อสถานะของแต่ละฝ่ายในยุทธศาสตร์การต่างประเทศ การพัฒนาและการผสมผสาน มีส่วนร่วมเสริมสร้างและสนับสนุนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อมีส่วนร่วมต่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเอเชีย ยุโรปและโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด