ออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่พลเมืองของ 80 ประเทศ

(VOVWORLD) -รัฐบาลได้ประกาศมติที่ 79 เกี่ยวกับรายชื่อ 80 ประเทศที่ได้รับการออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์และรายชื่อด่านชายแดนนานาชาติที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือวีซ่าอิเล็กทรอนิกสต์เข้าออกเมือง เช่น โปแลนด์ ออสเตรีย เบลเยียม โปรตุเกส เยอรมนี อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐ อิตาลีและจีน เป็นต้น 

ตามมติดังกล่าว ชาวต่างชาติที่มีวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าออกเมืองผ่านจุดผ่านแดนทางอากาศ 8 แห่ง จุดผ่านแดนทางบก 16 แห่งและจุดผ่านแดนทางทะเล 13 แห่ง มติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด