อาเซียนประกาศรายงานเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงานของภูมิภาค

(VOVWORLD) -วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย คณะเลขาธิการอาเซียนได้ประกาศรายงานการวิจัยผลิตภาพแรงงานของภูมิภาคและผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ผลิตภาพแรงงานในบรรดาประเทศอาเซียนและพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำดัชนีผลิตภาพแรงงานของอาเซียน

ในการกล่าวปราศรัยในงาน นาย Kung Phoak รองเลขาธิการอาเซียนที่ดูแลประชาคมวัฒนธรรมและสังคมได้ย้ำถึงความสำคัญของผลิตภาพแรงงานในการค้ำประกันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของภูมิภาค พร้อมทั้งเผยว่า ในสภาวการณ์ที่โลกแห่งงานทำมีการเปลียนแปลงไปบวกกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โลกาภิวัตน์และประชากรสูงวัย อาเซียนจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด