อาเซียนมุ่งสู่หน่วยงานสารนิเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวและพึ่งตนเอง

(VOVWORLD) -การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งที่ 16 หรือ AMRI -16ได้เสร็จสิ้นลง เช้าวันที่ 23 กันยายน ณ นครดานัง 
อาเซียนมุ่งสู่หน่วยงานสารนิเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวและพึ่งตนเอง - ảnh 1นาย เหงวียนแทงเลิม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนามและตัวแทนของบรูไน (Photo: TTXVN)

ในการนี้ บรรดารัฐมนตรีได้ยืนยันถึงบทบาทของหน่วยงานการสื่อสารในระยะใหม่คือจากข้อมูลสู่ความรู้ ส่งเสริมการสนทนาและการเชื่อมโยงระหว่างการสื่อสาร ชุมชนและประชาชนเพื่อผลักดันความสมบูรณ์ด้านการสื่อสาร เรียกร้องความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อสร้างสรรค์โลกไซเบอร์ที่โปร่งใส ที่ประชุมได้อนุมัติแถลงการณ์ AMRI  “อาเซียนปี 2035 มุ่งสู่หน่วยงานสารนิเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวและพึ่งตนเอง” ส่งเสริมให้บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาการจัดทำแผนการโดยรวมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลในด้านสารนิเทศ  อนุมัติแถลงการณ์ดานังเกี่ยวกับ “สื่อมวลชน จากข้อมูลสู่ความรู้สำหรับอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนอง” แผนการปฏิบัติการของกลุ่มปฏัติงานของอาเซียนเกี่ยวกับข่าวปลอม เป็นต้น ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน นาย เหงวียนแทงเลิม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนาม เผยว่า

“สำหรับความร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่สนทนา เช่น จีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี บรรดารัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนขอบคุณความคิดริเริ่มของบรรดาประเทศคู่สนทนาเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนในเวลาที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนจุดยืน ความคิดริเริ่มและมาตรการเพิ่มทักษะความสามารถและความรู้ด้านเทคนิคกับประเทศอาเซียน+3 อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่นและอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี”

การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งที่ 17และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมีขึ้น ณ บรูไนในปี 2025.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด