อาเซียนยืนยันอีกครั้งถึงการมุ่งพัฒนาภูมิภาคที่ปลอดยาเสพติด

โดยภายใต้การสนับสนุนจากประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียนและประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มควรผลักดันการพัฒนาทักษะความสามารถและปรับปรุงแผนการปฏิบัติเพื่อมุ่งสร้างภูมิภาคอาเซียนที่ปลอดยาเสพติดภายในปี 2015 

อาเซียนยืนยันอีกครั้งถึงการมุ่งพัฒนาภูมิภาคที่ปลอดยาเสพติด - ảnh 1

ในการแถลงข่าวของคณะเลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่ 4 กันยายน ได้ระบุว่า ประเทศสมาชิกได้ยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นที่จะมุ่งพัฒนาภูมิภาคอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด โดยในการประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดที่มีขึ้น ณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ บทเรียนและมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการผลิต การค้าและการเสพยาเสพติด  พร้อมทั้งกล่าวถึงอุปสรรค ความท้าทายในการปฏิบัติงานดังกล่าวและแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจสอบตามแนวชายแดน ตลอดจนการป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติดทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีความเห็นพ้องกันว่า ภายใต้การสนับสนุนจากประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียนและประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มควรผลักดันการพัฒนาทักษะความสามารถและปรับปรุงแผนการปฏิบัติเพื่อมุ่งสร้างภูมิภาคอาเซียนที่ปลอดยาเสพติดภายในปี 2015 ตามความคิดสร้างสรรค์ของที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 31 เมื่อปี 1998 ให้ประสบความสำเร็จ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด