อาเซียนส่งเสริมบทบาทที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) -หนังสือพิมพ์ Times of India ได้ลงบทความของนักข่าว Rudroneel Ghost ที่ยืนยันว่า อาเซียนมีบทบาทที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออก ผลักดันกระบวนทางการทูตและนิตินัย ผลักดันกลไกพหุภาคีบนพื้นฐานของกฎหมายในภูมิภาค 
อาเซียนส่งเสริมบทบาทที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออก - ảnh 1 นักข่าว Rudroneel Ghost 

ในการให้สัมภาษณ์นักข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำประเทศอินเดีย นักข่าว Rudroneel Ghost ได้เผยว่า อาเซียนกำลังกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการขยายตัวของโลก ในสภาวการณ์นี้ ปัญหาทะเลตะวันออกนับวันมีความสำคัญมากเพราะถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขบนพื้นฐานของกฎหมายสากล ก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อทั้งภูมิภาค ดังนั้น สิ่งที่สำคัญในปัจจุบันคือ โลกต้องให้ความสนใจต่อปัญหาทะเลตะวันออกและอนาคตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นแหล่งพลังขับเคลื่อนของโลกในอนาคต นักข่าว Rudroneel Ghost เห็นว่า เวียดนามกำลังส่งเสริมบทบาทของตนในภูมิภาคอาเซียน

“เวียดนามมีบทบาทที่สำคัญในภูมิภาคเพราะเวียดนามมีบทบาทที่สำคัญในอาเซียน ปี 2020 เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนพื้นฐานของกฎหมายและข้อกำหนดระหว่างประเทศ เวียดนามมีสถานะพิเศษเพราะมีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจที่พัฒนากับจีน เวียดนามให้ความสนใจต่อการธำรงความเป็นระเบียบเรียบร้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เวียดนามสามารถมีบทบาทที่สำคัญในการธำรงและผลักดันความเป็นระเบียบเรียบร้อยพหุภาคี ผมคิดว่า วิธีการเข้าถึงของเวียดนามถูกต้องและต้องได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนต่างๆในภูมิภาค”

ปัจจุบัน อินเดียกำลังให้ความสนใจต่อมหาสมุทรอินเดีย-แปซิฟิกและเวียดนามเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่สำคัญของอินเดียในนโยบาย “ปฏิบัติการมุ่งสู่ตะวันออก”.

ฟานตุ่ง-นักข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำประเทศอินเดีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด