อาเซียนออกแถลงการณ์ย้ำบทบาทสำคัญของการธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(VOVWORLD)ในโอกาสรำลึกครบรอบ 53 ปีวันก่อตั้งกลุ่มอาเซียน ซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมตามข้อเสนอของเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนปี 2020 และอินโดนีเซีย บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ร่วมย้ำบทบาทสำคัญของการธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รัฐมนตรีทุกท่านได้ยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับคำมั่นที่จะธำรงให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สันติภาพ มีความมั่นคง เป็นกลางและมีเสถียรภาพมากขึ้น ปรับปรุงคุณค่าสันติภาพบนพื้นฐานกฎหมายสากล ตลอดจนเรียกร้องให้ทุกประเทศมีความอดกลั้น ไม่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นหรือทำให้การพิพาททวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบในทางลบต่อสันติภาพและความมั่นคง ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลัง แก้ไขการพิพาทต่างๆด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายสากล รัฐมนตรีต่างประเทศทุกท่านได้เรียกร้องไห้ประเทศต่างๆส่งเสริมความเชื่อมั่นเชิงยุทธศาสตร์และความไว้วางใจกันผ่านการสนทนาและความร่วมมือที่ที่เป็นรูปธรรมและเอื้อประโยชน์ร่วมกัน

ในความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ อาเซียนส่งเสริมให้หุ้นส่วนเข้าร่วมอย่างเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในกรอบและกลไกความร่วมมือที่อาเซียนเป็นผู้นำ ในระดับโลก อาเซียนยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นที่จะสนับสนุนลัทธิพหุภาคีบนหลักฐานของกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากล

นับเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในโอกาสรำลึกวันก่อตั้งอาเซียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด