อาเซียนเห็นพ้องเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - บรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนได้เห็นพ้องเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ประกาศของการประชุมครั้งที่25คณะมนตรีประสานงานแห่งอาเซียนหรือเอซีซีทางออนไลน์เมื่อวันที่ 9 เมษายนระบุว่า บรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนได้เห็นพ้องเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมการสนับสนุนต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ การช่วยเหลือโครงการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และเตรียมแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

ประกาศดังกล่าวยังระบุว่า ประเทศอาเซียนให้คำมั่นที่จะค้ำประกันห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค การเปิดกว้างตลาดและการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและโลก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โบริโภคและสถานประกอบการ ตลอดจนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันความพยายามควบคุมการแพร่ระบาด ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดต่อเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาค โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนผ่านการประสานนโยบาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการช่วยเหลือระหว่างกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด