อาเซียนและ FIFA เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของกิจกรรมนี้คือ “ประชาชนอาเซียนควรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีระเบียบวินัยและร่วมมือกันในการรับมือการแพร่ระบาดและมีสุขภาพแข็งแรง ประชาชนอาเซียนจะร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19”

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม อาเซียนและสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือ FIFA ได้เปิดกิจกรรม “FiveSteps”เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะเลขาธิการอาเซียนได้เผยว่า นี่คือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลำดับที่สองที่อาเซียนและ FIFA ร่วมกันปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตสำนึก ผลักดันการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์และคล่องตัวในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด