อาเซียนให้คำมั่นแก้ปัญหาความยากจน ค้ำประกันการเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนทุกคน

(VOVWORLD) -วันที่ 12 ตุลาคม คณะกรรมการที่ดูแลปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 77 ได้จัดการหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร 
อาเซียนให้คำมั่นแก้ปัญหาความยากจน ค้ำประกันการเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนทุกคน - ảnh 1ภาพการประชุม

ในนามของบรรดาประเทศอาเซียน เอกอัคคราชทูต ดั๋งหว่างยาง หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ยืนยันว่า การเกษตรคือเศรษฐกิจหลักของอาเซียน ซึ่งมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อความพยายามแก้ปัญหาความยากจน ภาวะทุพโภชนาการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค อาเซียนให้คำมั่นส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคผ่านการปฏิบัติยุทธศาสตร์ความร่วมมือในด้านอาหาร การเกษตรและป่าไม้ระยะปี 2016-2025 กรอบความมั่นคงด้านอาหารและยุทธศาสตร์การปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารระยะปี 2021-2016 และในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 40และ 41 ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ อาเซียนจะเสร็จสิ้นแผนบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร

สำหรับการแก้ปัญหาความยากจน เอกอัครราชทูต ดั๋งหว่างยาง ได้ย้ำว่า นี้เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน อาเซียนได้ประสบผลที่น่ายินดีต่างๆในการปฏิบัติความคิดริเริ่ม ยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือในระดับภูมิภาค การพัฒนาอย่างครอบคลุมในเขตชนบทและเขตตัวเมือง รวมทั้งการแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะกรอบการปฏิบัติยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาชนบทและการแก้ปัญหาความยากจนระยะปี 2021-2025 ศักยภาพการพัฒนาอาเซียนและฟอรั่มวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เอกอัครราชทูต ดั๋งหว่างยาง ได้ยืนยันถึงคำมั่นของอาเซียนในการปฏิบัติกรอบอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและข้อตกลงปารีส โดยอาศัยหลักความรับผิดชอบร่วมที่สอดคล้องกับความสามารถและสถานการณ์ของแต่ละประเทศ อาเซียนจะให้คำมั่นอย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่วมต่อความพยายามร่วมและความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจน การเกษตรที่ยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนทุกคนต่อไป.    
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำสหรัฐ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด