อำนวยความสะดวกให้แก่ทนายความในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 9 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีรำลึกครบรอบ 74ปีวันทนายความเวียดนามและครบรอบ 10ปีวันก่อตั้งสหพันธ์ทนายความเวียดนาม 
อำนวยความสะดวกให้แก่ทนายความในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย - ảnh 1 รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งกล่าวปราศรัยในพิธี (VNA)

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งได้ย้ำว่า ในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในตลอดกว่า 30ปี ภายใต้การชี้นำของพรรค ประเทศได้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การยกระดับประสิทธิภาพกิจกรรมของทางการปกครองทุกระดับ การสร้างสรรค์รัฐที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมายตามแนวทางสังคมนิยมของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งนอกจากการปฏิรูประเบียบราชการและโครงสร้างของรัฐแล้ว พรรคและรัฐยังให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปด้านตุลาการเพื่อปรับปรุงงานด้านฝ่ายบุคลากร หน้าที่ของหน่วยงานตุลาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำชับให้ทนายความปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการละเมิดกฎหมาย ปกป้องและยกระดับภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมและกำชับให้สหพันธ์ทนายความเวียดนามปฏิบัติตามกฎหมายทนายความฉบับปี 2006 และกฎหมายทนายความฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมปี 2012 อย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด