อำเภอห่าย เหิ่ว จังหวัดนาม ดิ่นห์ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นชนบทใหม่

(VOVworld )-อำเภอห่าย เหิ่ว จังหวัดนาม ดิ่นห์ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นชนบทใหม่
อำเภอห่าย เหิ่ว จังหวัดนาม ดิ่นห์ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นชนบทใหม่ - ảnh 1
รองนายกฯหวู วัน นินห์มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อำเภอห่าย เหิ่ว

(VOVworld )-เมื่อเช้าวันที่ ๒๙ สิงหาคม ณ จังหวัดนาม ดิ่นห์ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดและคณะกรรมการประชาชนอำเภอห่าย เหิ่วได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณเป็นอำเภอชนบทใหม่ประจำปี ๒๐๑๕ให้แก่อำเภอห่าย เหิ่ว โอกาสนี้ ท่านหวู วัน นินห์ รองนายกฯได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นอำเภอได้มาตรฐานชนบทใหม่ของนายกฯให้แก่อำเภอห่ายเหิ่ว พร้อมทั้งยืนยันว่า จังหวัดนาม ดิ่นห์เป็นจังหวัดนำหน้าจังหวัดหนึ่งของประเทศในการปฏิบัติโครงการชนบทใหม่ อีกทั้งย้ำว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรในชนบทเป็นหน้าที่อันดับแรกของกระบวนการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย  รองนายกฯหวู วัน นินห์ได้เรียกร้องให้ทางจังหวัดและอำเภอห่าย เหิ่วส่งเสริมและให้กำลังใจชาวบ้านร่วมกันสร้างสรรค์ชนบทใหม่และสร้างสรรค์บ้านเกิดให้มีความสวยงาม เจริญรุ่งเรืองและมีอารยธรรม   “ ทางจังหวัดต้องให้ความสนใจในด้านบุคลากร การปฏิบัติแนวทางและนโยบายอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่น  การขยายการพัฒนาการผลิต การปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรพร้อมกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการผลักดันความร่วมมือและร่วมสัมพันธ์พร้อมกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตตามความต้องการของตลาด เพิ่มผลผลิต คุณภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ” .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด