เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีผลผลิตข้าวในระดับสูง

(VOVWORLD) - ถึงแม้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลซึมแต่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็สามารถเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่กว่า 1.1 ล้านเฮกตาร์จากพื้นที่กว่า 1.5 ล้านเฮกตาร์ 

กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้เผยว่า ถึงแม้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลซึมแต่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็สามารถเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่กว่า 1.1 ล้านเฮกตาร์จากพื้นที่กว่า 1.5 ล้านเฮกตาร์ โดยมีผลผลิตสูงถึง 7ตันต่อเฮกตา นาย เหงวียนซวนเกื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้เผยว่า ราคาข้าวปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วและประชาชนก็มีความยินดีมาก ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด